Pro Aqt Logo

Nieuwe versie Pro-aQt Applicatie 6.3

Goed nieuws! Er is weer een nieuwe versie van de Pro-aQt Applicatie live. En dit betekent veel nieuwe ontwikkelingen. Blijf op de hoogte en bekijk de video voor de laatste updates:

https://youtu.be/xvyz8f0vNY4

Licentie update

Zoals vermeld in de video zijn er wat nieuwe functionaliteiten beschikbaar binnen de Essentials of Professionals versie. Deze functionaliteiten zijn nu nog tot Q1 volgend jaar ook beschikbaar in de basis licentie (meest voorkomend). Mocht u na Q1 ook nog gebruik willen maken van deze functionaliteiten en hiervoor willen opschalen naar een hogere licentie neem dan contact op met Pro-aQt BV

Overige verbeteringen:

  • Wanneer je een stap in landschap modus bekeek zag je niet het versie nummer maar de versie index. Dit is nu opgelost
  • Wanneer een gebruiker gekoppeld was aan een stap omdat hij bijvoorbeeld de auteur was en deze gebruiker wordt later verwijderd, dan zag je vaak “undefined undefined”. Nu zie je dan “Onbekende gebruiker”.
  • Op de gebruikerspagina werden nog niet consistent de juiste gebruikerstype labels getoond. Dit is nu verholpen.
  • Wanneer je in een formulier registraties importeerde met index velden, dan kwam deze index niet altijd goed mee. Dit is nu opgelost.
  • Wanneer je formulier registraties exporteerde naar PDF dan werden kleurveld waarden getoond als kleur codes. Dit is nu opgelost.
  • Wanneer je bij gekoppelde bestanden over eigenschappen heen hoverde dan zag je bij optie velden een code. Dit is nu opgelost.
  • De notificaties over invalide waarden in formulier velden zijn nu enkel en alleen nog maar zichtbaar voor maintainer gebruikers.
  • Soms moest je een template 2 keer importeren om de labels mee te krijgen. Dit is nu opgelost.