Corrigerende Maatregelen Binnen Klachtenprocedure

Corrigerende maatregelen in klachtenprocedure (ISO 9001)

Het waarborgen van kwaliteit binnen een organisatie is belangrijk voor klanttevredenheid en operationele efficiëntie. Binnen de ISO 9001 norm spelen corrigerende maatregelen een belangrijke rol in het continu verbeteren van processen. Maar wat zijn corrigerende maatregelen precies en hoe passen ze in een afwijkingenprocedure? Dat vertellen we je hier.

Wat zijn corrigerende maatregelen?

Corrigerende maatregelen zijn acties die worden ondernomen om de oorzaak van een gedetecteerde fout of afwijking weg te nemen. Met als doel dat deze zich niet opnieuw voordoet en de onderliggende oorzaak aan te pakken. In tegenstelling tot correctieve maatregelen die zich richten op het herstellen van de fout zelf. Wanneer de corrigerende maatregel effectief blijkt te zijn en wordt geborgd, kan deze ook als een preventieve maatregel fungeren.

Het verschil tussen corrigerende en preventieve maatregelen

Hoewel beide termen vaak door elkaar worden gebruikt, is het belangrijk om het verschil te begrijpen:

 • Corrigerende maatregelen zijn gericht op het wegnemen van de oorzaak van een reeds opgetreden afwijking of fout. Ontdek je bijvoorbeeld een productiefout? Dan kan een corrigerende maatregel zijn: de productie procedure herzien en aanpassen om te voorkomen dat dezelfde fout opnieuw optreedt.
 • Preventieve maatregelen zijn gericht op het voorkomen van mogelijke fouten of afwijkingen voordat deze zich voordoen. Op basis van een vastegesteld resico uit de risicoanalyse worden ook preventieve maatregelen genomen. Denk hierbij aan regelmatige training van personeel of uitvoeren van aan machines om potentiële problemen te voorkomen.

De procedure voor corrigerende en preventieve maatregelen

Binnen het kader van ISO 9001 vereist een goed kwaliteitsmanagementsysteem een gedocumenteerde procedure voor zowel corrigerende als preventieve maatregelen. Deze procedure omvat de volgende stappen:

 1. Identificatie van de fout of afwijking: het proces begint met het registreren van een klacht of het detecteren van een afwijking.
 2. Onderzoek naar de oorzaak: een grondige analyse om de onderliggende oorzaak van de afwijking vast te stellen.
 3. Ontwikkelen van een plan: het opstellen van een actieplan om de oorzaak weg te nemen.
 4. Uitvoering van de maatregel: het implementeren van de corrigerende actie.
 5. Effectiviteit beoordelen: evalueren of de genomen maatregel effectief is geweest in het wegnemen van de oorzaak en het voorkomen van herhaling.
 6. Documentatie en borging: documenteren van de gehele procedure en borgen van de maatregel om toekomstige problemen te voorkomen.

Verschil Kwaliteitsmanagementsysteem En Management Systeem

Voorbeelden van corrigerende maatregelen

Praktische voorbeelden van corrigerende maatregelen kunnen variëren afhankelijk van de sector en het specifieke probleem. Enkele voorbeelden zijn:

 • Product aanpassingen: aanpassen van productieprocessen om defecten te elimineren.
 • Klant communicatie verbeteren: verbeteren inzicht in klantverwachtingen en duidelijkere communicatie en evulatie rondom klachten.
 • Trainingen: verhogen van de bekwaamheid van medewerkers door gerichte trainingen.
 • Technische wijzigingen: aanpassen of vervangen van apparatuur om storingen te voorkomen.

Corrigerende maatregelen zijn een fundamentaal onderdeel van de ISO 9001

Met corrigerende maatregelen kun je structureel de oorzaken van afwijkingen aanpakken en door preventieve maatregelen te implementeren, kun je als organisatie niet alleen voldoen aan kwaliteitseisen, maar ook de operationele efficiëntie en klanttevredenheid verbeteren.

Pro-aQt applicatie voor het registreren van afwijkingen en het beheer van maatregelen

Binnen het kwaliteitssysteem zijn er verschillende situaties denkbaar waarbij correctieve, corrigerende en preventieve maatregelen kunnen ontstaan. De aanleiding is veelal de risicoanalyse of een afwijking in het proces, wat na een oorzaakanalyse leidt tot het vaststellen van een of meer maatregelen. Het Pro-aQt kwaliteitsmanagementsysteem biedt de mogelijkheid om zowel de afwijking in het proces te registreren, de oorzaakanalyse uit te voeren en de maatregel(en) vast te leggen. Voordeel van deze toepassing is dat een totaaloverzicht ontstaat van alle maatregelen en taken die in de organisatie uitstaan. Daarmee wordt het beheer van de opvolging eenvoudiger.

Met de Pro-aQt applicatie kunnen door middel van grafieken inzichten worden verkregen rondom de soorten afwijkingen binnen de organisatie, de oorzaken waarom deze ontstaan en de status van opvolging. Een handig hulpmiddel dus om efficiënt een klachten- en afwijkingenprocedure te organiseren en te beheersen.

Heb je nog vragen over dit artikel of wil je hier ondersteuning bij? Neem dan gerust contact op met het Pro-aQt team.